Info om planlagte prisendringer:

Fra nyttår blir det ny justering og opprydning i alle digitale oppskrifter:
Noe skal opp i pris, og noe vil bli lagt opp som gratisoppskrifter. Akkurat hva og hvor mye er ikke klart ennå. Det vil ikke være store justeringer.

Det vil prioriteres å legge opp gratisoppskrifter før prisøkningene.

Postens satser endres også ved nyttår, fraktprisene vil endres tilsvarende men fortsatt med maks 50,-

Det kan være litt lengre leveringstider fra januar av på bøker, hefter og tøynett pga fødsel etc.
Det jobbes mot en effektiv løsning fra min side :)

Tina